Grupul tinta al proiectului este constituit din personal didactic care are si poate avea o serie de atributii in organizarea si desfasurarea de activitati semnificative din perspectiva invatarii permanente: inspectori scolari pentru activitati educative, metodisti pentru activitati educative, formatori pentru formare continua, coordonatori de programe educative din scoli, cadre didactice.

Acest proiect ii va identifica si forma, urmand sa dezvolte cadrul necesar de relationare cu comunitatea, prin centrele de invatare permanenta dezvoltate.