• Implementarea unor activitati de constientizare a principiilor invatarii permanente si a necesitatii dezvoltarii unei oferte diversificate de activitati extrascolare, in randul diferitelor categorii de actori scolari si la nivelul opiniei publice

  • Definirea competentelor si responsabilitatilor specifice pentru o noua specializare didactica: facilitator pentru invatarea permanenta

  • Implementarea unui program national de formare a facilitatorilor de invatare permanenta, pe baza unei metodologii de formare in sistem blended learning

  • Crearea unor comunitati virtuale privind programele de invatare permanenta in scoala, care sa asigure schimbul de practici, impartasirea experientelor participantilor si crearea de parteneriate durabile in domeniul invatarii permanente la nivel local si regional

  • Pilotarea unor centre de invatare permanenta pe baza parteneriatelor pentru invatarea permanenta, la care sa participe institutii si actori interesati la nivel local si regional

Proiectul propune o noua calificare didactica: facilitatorul pentru invatarea permanenta, care se adapteaza nevoilor actuale din plan social si personal (al elevilor si cadrelor didactice), si care va ingloba principiul invatarii permanente in proiectarea si implementarea oricarei activtati de educatie. Angajarea facilitatorilor de invatare permanenta in centre specializate care vor functiona la nivel regional si local va asigura legătura dintre scoala si comunitate, ca premisa a legarii invatarii in scoala de experientele dobandite in afara acesteia. Nici una dintre functiile didactice existente la momentul actual la nivelul sistemului de educatie nu acopera sau suplineste aceste responsabilitati.

 

In acest sens, facilitatorul va avea ca scop identificarea si gestionarea corecta a nevoilor sistemului educational actual, avand urmatoarele prioritati in desfasurarea planului de invatare permanenta:

  • Captarea interesului public si a tuturor actorilor educationali pentru invatarea permanenta şi pentru beneficiile acesteia, in vederea crearii unei culturi a invatarii permanente;

  • Implementarea unor sisteme coerente de identificare, evaluare si validare a competentelor obtinute in diferite contexte de invatare;

  • Diversificarea si flexibilizarea programelor destinate dobandirii de competente, accesibile incepand cu varste scolare;

  • Inovarea metodologiilor de formare a cadrelor didactice, formatorilor, facilitatorilor si mediatorilor de invatare permanenta;

  • Dezvoltarea sistemului de evaluare si monitorizare a progreselor inregistrate în domeniul invatarii permanente.